Bruk stemmeretten: Vi løser det største oppgavene i samfunnet i fellesskap mener AUF og Arbeiderpartiet

Share

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i serien Bruk stemmeretten! Her skriver AUF:

Vi unge fortjener en framtid vi kan tro på. Alle fortjener like muligheter uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på eller inntekten til foreldrene dine.

I dag ser vi at mange unge dropper ut av videregående, sliter med å komme seg inn på boligmarkedet og vi er den siste generasjon som kan rekke å slutt på klimakrisa. Skal våre krav og vår framtid bli tatt på alvor må vi få vår stemme hørt. Unge er ikke bare framtiden, vi er her nå og har også krav på å leve gode og trygge liv.

I åtte år har vi hatt en Høyre-regjering som har prioritert Norges rikeste over oss unge, og vår framtid. Landets aller rikeste har fått skattegaver, imens har vi andre fått mer stress og press i skolen. Mer ulikheter mellom folk. Og ingen plan for å nå Norges klimamål. Nå må vi unge ta ansvar for den uansvarlige klimapolitikken til Høyre. Det er dypt urettferdig.

AUF og Arbeiderpartiet mener at vi løser det største oppgavene i samfunnet i fellesskap. Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skaper et fritt og rettferdig samfunn, hvor klodens tåleevne settes foran kapitalistisk vekst, fellesskap foran forskjeller og menneskelige verdier foran materiell velstand.

Det får vi til med våre viktigste saker som er en rettferdig klimapolitikk, en skole der alle skal lykkes og like muligheter for alle.

Rettferdig klimapolitikk

Å løse klimakrisen er den viktigste oppgaven vi nå har i politikken. Alle verdens klimaforskere er enige om at verden har veldig dårlig tid om vi skal klare å stoppe klimakrisa fra å bli en global katastrofe. FN slår fast at vi har 8 år igjen. Når vi vet dette, trenger verden politikere som leder oss fremover, og sørger for at vi klarer å kutte utslipp raskt.

For Norges del betyr det at vi må omstille samfunnet vårt. Industrien vår trenger flere føtter å stå på, og vi må legge til rette for at nye næringer kan ta over for olja. Mens Høyresida kun har klart å kutte 4% de siste 8 årene, skal vi kutte 55% innen 2030.

Skal vi klare å få med oss hele samfunnet på denne omstillinga, kan vi ikke fortelle norske familier at de kanskje skal måtte gå sultne til sengs fordi deres foreldre vil miste jobben. Unge vil jobbe, og foreldregenerasjonen fortjener å ha en jobb å gå til.

Derfor er vår oppgave både å kutte nok utslipp, samtidig som vi holder folk i jobb. Vi i Arbeiderpartiet er det eneste partiet som kombinerer både klimastreikere og industriarbeidere. På den måten får vi folk med oss på veien inn i fornybarsamfunnet.

En skole der alle skal lykkes

Én av fem elever fullfører ikke videregående. 30 000 elever blir mobbet jevnlig. På yrkesfag står akkurat nå 9 000 kvalifiserte elever i læreplasskø og venter på å få fullføre utdanninga si.

Arbeiderpartiet vil skape en skole der alle skal lykkes. Vi vet at læreren din er den viktigste faktoren for om du lærer noe, derfor vil vi ansette flere og bedre lærere i skolen, slik at læreren din får bedre tid til å følge deg opp.

Vi vet at ingen lærer noe på tom mage, derfor skal vi innføre et gratis skolemåltid, hver dag. Og så vet vi at alle vi elever er forskjellige, derfor må også undervisningen være tilpasset hver enkelt elev.

Mens Høyreregjeringa mener at å lykkes på skolen er at alle skal ha best mulige karakterer og prestere best på alle tester og prøver, vet vi i Arbeiderpartiet at skolen også skal sørge for at vi trives, og får muligheten til å bli den beste utgaven av oss selv. For oss i Arbeiderpartiet betyr ikke å lykkes å kun toppkarakterer på karakterkortet; det betyr å skape en skole der vi opplever både mestring og trivsel.

Like muligheter for alle

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med like muligheter for alle. Uansett hvilken hudfarge du har, hvor du kommer fra og størrelsen på foreldrene dines lommebok, skal folk i Norge ha de samme mulighetene til å bli den beste utgaven av seg selv.

Etter 8 år med Høyre og bestevennene deres i FrP øker forskjellene mellom folk og det blir mer splittelse i samfunnet.

Høyreregjeringa har kasta milliarder etter Norges aller rikeste samtidig som de har kutta i støtta til folk som trenger det mest. Unge med minoritetsbakgrunn hetses mer enn før og opplever diskriminering. Kvinner har fått innskrenket sine rettigheter til å ta abort og homofile sendes fortsatt til England på homoterapi. Nå er det på tide med en Arbeiderpartiledet regjering slik at rettferdighet gjør comeback i regjeringskontorene.

Norge trenger politikere som vil sikre at alle i Norge får de samme mulighetene til å bli den beste utgaven av seg selv. Vi trenger politikere som vil bekjempe rasisme, diskriminering og økende forskjeller mellom de som har mest og de som har minst.

Share

Your opinion matters! Feel free to express your perspectives and insights here. This is an arena for writers, by writers.

MER FRA Norge, Samfunn